Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Sommar!
Tack för en fantastisk termin, nu tar vi ledigt för sommaren och är tillbaka igen i augusti. 

Schema för höstterminen 2020 kommer 1 augusti och då öppnar även anmälan. 
Höstterminen startar vecka 36.

Vi kommer att erbjuda sommarkurser i augusti, anmälan öppnar 1 juli. 

Önskar er alla en solig sommar! 


Sommarkurser
2020-07-01 14:31
 
Uppdaterad information angående covid-19
2020-04-07 17:37
Vi på Umeå Dansskola följer folkhälsomyndighetens samt regeringens riktlinjer/rekommendationer gällande smittspridningen av covid-19.

Den uppdaterade informationen från folkhälsomyndigheten säger följande gällande generella råd;

 • Den som är sjuk, även med milda symtom ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Uppmana till att byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor och annat som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustningar som används av flera.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel.

Här kommer våra uppdaterade riktlinjer för olika åldersgrupper när det gäller att följa de generella råden;

Pyttedans 2-4 år: Med hjälp av medverkande föräldrar ser vi till att inte hålla varandra i händerna under lektionstid såvida det inte är mellan en förälder och sitt barn. Vi formar en stor ring och tar hänsyn till att hålla avstånd ifrån varandra. Vi har tagit bort alla redskap som barnen ibland kan använda under olika dansövningar.

Barndans 4-5år och dansmix 5-6 år: Vi undviker att hålla handen med varandra. Vi undviker parövningar. Vi tar härmed även bort diagonalövningar där barnen går bredvid varandra två och två. Vi kommer från och med måndag att fästa klistermärken på dansgolvet där barnen får stå vid sitt klistermärke under danslektionen när vi gör dansövningar. Vid danslekar anpassar vi leken så att barnen inte står för nära varandra. Vi anpassar vattenpausen så att barnen inte sitter nära varandra. Vi har tagit bort alla redskap som barnen ibland kan använda under olika dansövningar.

Barn 7-9år och barn 10-12år: Vi talar om vikten av att hålla avstånd ifrån varandra. Vi sprider ut gruppen i danssalen och tar härmed även bort diagonalövningar där barnen går bredvid varandra två och två. Vi anpassar vattenpausen så att barnen inte sitter nära varandra.

13 år och uppåt: Använd sunt förnuft, sprid ut er och stå inte för nära varandra under danslektionen.

Mer övergripande riktlinjer från oss när det gäller alla åldrar är att snälla stanna hemma vid minsta symtom. Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten (gärna också handsprit) innan och efter danslektionen.


Nya riktlinjer från och med måndag 6/4 gällande trängsel på Umeå Dansskola;

Vi är väl medvetna om problemet som uppstår när alla danselever kommer till dansskolan, när alla danselever ska åka från dansskolan samt då anhöriga sitter och väntar medan danslektionen pågår.

Från och med måndag 6/4 kommer det att finnas tydliga markeringar vid vår ingång på dansskolan där vår skogräns går. Ett sällskap i taget står i ett utmarkerat område och väntar med att ta av sina skor tills området vid skogränsen har blivit ledig. Det kommer även att finnas fler markeringar som bildar ett kösystem upp i trapphuset. OBS! Ta endast av skor vid skogränsen. Fortsätt sedan in i vår lokal och helst till våra omklädningsrum för att ta av ytterkläder, är det för fullt i omklädningsrummen nyttja istället den stora korridoren. Ha i åtanke ett avstånd på gärna två meter ifrån ett annat sällskap vid av/påklädning.  Använd även sunt förnuft och ta hjälp av våra markeringar efter lektionstid då ni ska lämna våra lokaler. Alltså ett sällskap i taget vid vår skogräns och håll även kön enligt våra markeringar, (då ska dessutom alla ytterkläder redan vara på).  

När det gäller väntan under lektionstid så vädjar vi till alla medföljande att sprida ut sig. Om det redan sitter många personer i vår foajé gå vidare till vår avlånga korridor där det finns sittplatser. Sitter det många personer där, använd istället våra omklädningsrum där det finns väldigt mycket plats. Det går också även bra att dels vänta i bilen eller ta en kortare promenad oavsett ålder på barnen eftersom alla våra danslärare har tillgång till era mobiltelefonnummer om det skulle uppstå problem med danselever.

Om alla hjälps åt kan vi tillsammans skapa dessa förutsättningar!

Den uppdaterade informationen från folkhälsomyndigheten säger följande gällande inomhusaktiviteter;

 • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
 • Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
 • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.
 • Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

I och med den rådande situationen har vi generellt mindre danselever på våra lektioner. Vi har redan information om symtom och sjukdom samt information kring handhygien. Vi har sedan sportlovet fortsatt utökat städ.

Vi strävar efter att efter väder och klimat kunna omarbeta våra danslektioner så att det är möjligt att i den mån det går ha dessa utomhus. I dagsläget går inte detta av naturliga skäl.


Vi har beslutat att fortsätta terminen ut så länge vi kan följa folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer.

Nya riktlinjer från 16/4–2020 är att folkhälsomyndigheten anser att det är viktigt att barn och ungdomar fortsätter att röra på sig. Under förutsättning att myndighetens råd följs är smittspridning inom barn- och ungdomsidrott liten. Vi har genomfört en riskbedömning och anser att de restriktioner som vår förening har tillämpat gör det möjligt för oss att fortsätta. Barn ses i skolan och risken för nya smittkedjor bedöms i dagsläget inom idrottsverksamhet vara små.

2020-02-24 14:17
 
2020-02-19 10:30
 
2020-01-06 15:59
 
Nyheter från våra grupper
Det finns inga nyheter..